Video cài đặt phần mềm Kế toán HCSN DTHSoft

Yêu cầu cấu hình đề nghị khi cài đặt Phần mềm Kế toán Hành chính Sự nghiệp DSoft-HCSN của DTH:

  • Hệ điều hành: Windows 7 32bit trở lên
  • RAM: 2GB trở lên
  • Chipset: Core i3 hoặc mới hơn

Sau đây mời các bạn xem Video hướng dẫn chi tiết cách cài phần mềm Kế toán HCSN

Phần mềm Kế toán HCSN
Phần mềm kế toán DTH có chức năng điều chỉnh mục rất tiện lợi, in các bảng kê chi tiết thanh toán, tự thiết kế mẫu phiếu, sổ sách và báo cáo, thêm bớt các cột hiển thị trên báo cáo, kết xuất ra 4 định dạng phổ biến gồm excel,word, pdf, html

Phần mềm Kế toán Hành chính Sự nghiệp DTHSoft. phần mềm Kế toán HCSN DSoft
Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp Dsoft _HCSN hỗ trợ đắc lực kế toán hành chính sự nghiệp đơn thuần, kế toán hành chính sự nghiệp có thu, đơn vị Giáo dục, đơn vị dự án, đơn vị chủ đầu tư hạch toán kế toán cho đơn vị mình nhanh gọn và chính xác.
Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp Dsoft _HCSN liên tục cập nhập theo chế độ kế toán, thông tư và các văn bản mới nhất. Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp Dsoft _HCSN đáp ứng nghiệp vụ kế toán, sổ sách báo cáo theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC, Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC, Quyết định số 214/2000/QĐ-BTC Thông tư số 185/2010/TT-BTC

dthsoft.com.vn

One Response

  1. Nguyễn Thị Lan 30/03/2017

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.