Tự động chạy Unikey 4.3 trên Windows 10 với quyền Admin

Tự động chạy UniKey với quyền admin

Các bước để chạy UniKey với quyền administrator bằng cách dùng Task Scheduler

 1. Tắt “Khởi động cùng Windows” trong UniKey. Sau đó tắt UniKey.
 2. Chạy Task Scheduler (bấm nút Start, sau đó gõ Task Scheduler).
 3. Tạo basic task với các lựa chọn sau:
  • Trigger: When I log on
  • Action: Start a program. Sau đó chọn đường dẫn đến UniKeyNT.exe
  • Finish: Sau đó chọn tiếp Properties của Task để thêm các thông số sau:
  • General: Run with highest privileges.
  • Triggers – Edit: Chọn “Delay task for: 30 seconds” (Nếu không chọn phần này thì UniKey sẽ được khởi động mà không có icon ở góc).
  • Condition: Nếu là máy laptop thì BỎ tích lựa chọn “Start the task only if the computer is on AC power”.

Logout, sau đó login, UniKey sẽ được chạy với quyền admin 30 giây sau khi login.

Tác giả Phạm Kim Long vừa tung ra bản cập nhật Unikey 4.3 RC1

Xem hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh tại đây

Ngày 23/6/2018: Phát hành bản 4.3 RC1 với những cập nhật quan trọng.

 • Gắn chữ ký điện tử có chứng thực trong chương trình UniKeyNT.exe. Kể từ phiên bản này, các bạn luôn có thể kiểm tra để chắc chắn mình dùng UniKey sạch, không bị sửa đổi. Xem hướng dẫn về chứng thực UniKey tại đây.
 • Sửa lỗi không gõ được tiếng Việt trong một số trang web trên trình duyệt Edge.
 • Sửa lỗi xóa bảng gõ tắt.
 • Cải tiến tính năng gõ tắt:
  • Tăng kích thước tối đa bảng gõ tắt lên 8000 mục.
  • Thêm tùy chọn bật/tắt tính năng tự động đổi chữ hoa/thường khi gõ tắt.

Download UniKey 4.3 RC1

Nguồn: unikey.org

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.