Quy trình định khoản kế toán hành chính theo Thông tư 107

Quy trình định khoản kế toán hành chính theo Thông tư 107

Chuẩn theo Thông tư 107 và các hướng dẫn mới nhất của Bộ tài chính. Các thao tác định khoản và nhập liệu kế toán máy. Được minh họa trên giả định bạn chưa sử dụng phần mềm Kế toán nào cả.quy-trinh-dinh-khoan-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-thong-tu-107

Quy trình Kế toán Hành chính sự nghiệp Thông tư 107 phần dự toán Ngân sách:

I. Nhận dự toán

Dự toán cấp đầu năm:

Chọn loại chứng từ: Thông báo giao dự toán chi hoạt động (đầu năm)

Định khoản: Nợ TK008 (008211, 008221)

nhập chi tiết nợ cho tài khoản 008

Trong năm có thể được cấp thêm dự toán:

Chọn loại chứng từ: Thông báo giao dự toán chi hoạt động (bổ sung)

Định khoản: Nợ TK008 (008211, 008221)

nhập chi tiết nợ cho tài khoản 008

Khi bị giảm trừ dự toán:

Chọn loại chứng từ: Giấy báo điều chỉnh dự toán Ngân sách

Định khoản: Nợ 008 (008211, 008221) (ghi âm số tiền)

nhập chi tiết nợ cho tài khoản 008

II. Rút nguồn về nhập quỹ

–  Khi rút Tạm ứng Kho bạc qua TK 337 bằng tiền mặt:

Chọn loại chứng từ: Giấy đề nghị tạm ứng dự toán (Giấy rút dự toán Ngân sách bằng Tiền mặt C2-02NS)

Định khoản: Nợ 111/ Có 337 (3371)

Đồng thời ghi: Có TK 0081 (008211, 008221)

nhập chi tiết Có cho tài khoản 337 (Loại hình nghiệp vụ phải là Tạm ứng)

– Khi rút Thực chi:

Chọn loại chứng từ: Giấy rút dự toán ngân sách (C2-02NS)

Định khoản: Nợ 1111/ Có 5111

nhập chi tiết Có cho tài khoản 5111

Đồng thời ghi: Có TK 0081

– Chi tiền mặt từ nguồn tạm ứng kho bạc rút về:

Định khoản: Nợ 611/ Có 111

Đồng thời ghi: Nợ 337 (3371)/ Có 5111

(Đối với tiền tạm ứng Kho bạc rút về. Cứ phát sinh định khoản tính vào chi phí thì phải đồng thời Nợ 337/ Có 511)

.

3 Comments

  1. Bùi Quỳnh Mai 08/01/2020
  2. Quynhneymar 14/01/2021
  3. nuong 04/06/2021

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.