Phần mềm Kế toán Chủ đầu tư DSoftCDT

Trong quá trình sử dụng phần mềm kế toán của công ty Cổ Phần DTH, quý vị không tránh khỏi những vướng mắc về nghiệp vụ cũng như những vướng mắc về chương trình, do vậy bài viết này sẽ giúp quý vị có được cái nhìn tổng quan và khái quát nhất về phần mềm Kế toán Chủ đầu tư DSoft CDT

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Hệ thống – Danh mục từ điển

Phần mềm kế toán chủ đầu tư

Màn hình danh mục từ điển của phần mềm

Hệ thống và danh mục từ điển là phân hệ đầu tiên mà các đơn vị phải làm việc khi bắt đầu sử dụng phần mềm. Đây là các thiết lập ban đầu như các thông tin về đơn vị, danh sách tài khoản hạch toán kế toán, danh sách các đối tượng liên quan đến các khoản công nợ, danh sách các nguồn vốn, danh mục dự án, đề tài…

Chứng từ kế toán – Tài sản cố định

Phân hệ này là phần cơ bản nhất của một phần mềm kế toán, cung cấp cho người dùng giao diện để cập nhật các chứng từ phát sinh hàng ngày. Để phục vụ cho việc lên các sổ sách và báo cáo quyết toán. Đối với người sử dụng phần mềm, đây là phân hệ quan trọng nhất, nó mang tính quyết định đến sổ sách và báo cáo. Bắt đầu từ khâu làm cam kết chi, giấy điều chỉnh cam kết chi, rồi đến cập nhật giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư để tạm ứng vốn cho nhà thầu. Dựa trên phụ lục số 03 để thanh toán, thu hồi tạm ứng, giấy rút vốn đầu tư

Phần mềm Kế toán Chủ đầu tư

Các chứng từ đặc thù quản lý dự án

Báo cáo

Đây là phân hệ cuối cùng đối với người sử dụng cũng như là phần mềm. Nó là kết quả của việc cập nhật số liệu, phần mềm sẽ xử lý và đưa ra các sổ sách báo cáo, phục vụ cho việc in báo cáo quyết toán:

Phần mềm Kế toán Chủ đầu tư DSoftCDT 1

Menu báo cáo

Báo cáo theo Quyết định 214

Báo cáo theo Thông tư 195

Báo cáo theo Thông tư 210

Báo cáo gửi nhà tài trợ (Nguồn vốn ADB, WB, JICA…)

Thân ái!

Tặng bạn: Giáo trình Access 2010

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.