Download Misa SQL Installer công cụ bảo trì SQL mạnh mẽ

Misa SQL Installer công cụ hỗ trợ cho SQL Server

Để download tải về công cụ misa sql installer bạn bấm vào link dưới đây:

Link 2: misa installer

Những tính năng chính của Misa SQL Installer

Giao diện của ứng dụng, phiên bản Misa SQL Installer mới nhất 1.0.1.4 như sau

misa-sql-installer

Misa SQL Installer là một công cụ hữu ích, giúp cho cả người sử dụng phổ thông và cả kỹ thuật viên. Thao tác dễ dàng với máy chủ SQL Server. Từ việc tải và cài đặt các phiên bản SQL Server Express. Download và cài đặt .Net FrameWork. Sửa một số lỗi thường gặp, bật user quản trị sa (System Admin) của SQL.

Hướng dẫn sử dụng công cụ

Create new Instance

Tính năng này giúp chúng ta Tải về (download) và cài đặt các phiên bản SQL Server Express 2005, 2008 R2… Kèm theo các phiên bản 32bit và 64bit.

Cài đặt SQL Server

Bước 1: Chọn sản phẩm Misa cần cài đặt.

Bước 2: Chọn phiên bản SQL muốn cài đặt.

Bước 3: Đặt tên Instance Name, đây chính là tên máy chủ SQL. (mặc định, tool sẽ điền instance kiểu misa).

Bước 4: Tải hoặc chọn đường dẫn đến file setup.

Bước 5: Nhấn nút install để cài đặt.

Install SQL Studio

Giúp chúng ta cài đặt SQL Server Management Studio, công cụ thao tác với CSDL SQL

Install Dotnet

Run program with SYSTEM account

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.