Làm kế toán bằng Excel có phải là kế toán máy?

ke toan may excelThưa các bạn! Khi các bạn đọc bài viết này hẳn bạn có biết đến ứng dụng Excel trong bộ Office nổi danh của Microsoft. Nó là một ứng dựng tạo bảng tính có thể nói là mạnh mẽ nhất hiện nay. Mặt khác, kế toán là công việc đòi hỏi tính toán và làm kế toán là làm sao để tạo ra được các bảng biểu thống kê, phân tích, tổng hợp số liệu. Ngày xưa khi chưa có Excel, toàn bộ công việc của kế toán từ tập hợp chứng từ, phân loại chứng từ, ghi chép số liệu phát sinh (Cập nhật chứng từ vào sổ), lập sổ, viết phiếu thu, phiếu chi, kẻ bảng kê, kẻ báo cáo…. Đều bằng tay với bút, giấy và thước kẻ.

Từ khi có máy vi tính và ứng dụng văn phòng excel phổ biến thì công việc làm kế toán đã đỡ vất vả hơn (tăng năng suất, giảm nhân lực….). Tóm lại Excel đã thay đổi cách làm kế toán truyền thống.

Tuy nhiên cho dù được kết hợp với VBA (Visual Basic for Applications) tự động hoá rất nhiều trong tính toán, xử lý dữ liệu thì suy cho cùng, Excel vẫn chỉ là thủ công trong cách nhìn nhận của kế toán máy! Bởi vì nó hạn chế tính mở rộng, không thể phổ biến đến đa số người dùng (Bởi vì có phải ai cũng biết hết các hàm Excel và viết câu lệnh VBA đâu). Dữ liệu lưu trên các bảng tính của Excel chứ không phải trên một cơ sở dữ liệu (database) thực thụ.

Xem thêm: Các tiêu chuẩn của phần mềm kế toán.

Kế toán máy nghĩa là làm kế toán bằng phần mềm chuyên dụng trên máy vi tính

Làm rõ quan điểm như vậy để các bạn đang nghiên cứu về nghề kế toán hiểu:

  • Không có chuyện làm kế toán máy trên excel
  • Excel không phải là phần mềm kế toán
  • Làm kế toán bằng máy vi tính với phần mềm chuyên dụng mới là kế toán máy.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.