Kế toán máy Việt Nam chào thế giới

Xin chào thế giới!

Tôi là Kế toán trưởng của blog ketoanmay.com.vn. Một blog chia sẻ, giao lưu những mẹo vặt, thủ thuật sử dụng các loại phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tại Việt Nam.

Trên các bài viết tại blog này, tôi rất muốn chia sẻ và tổng hợp thật nhiều những tình huống khi làm kế toán máy, mà tôi và những khách hàng của mình đã gặp phải trong suốt những năm vừa qua. Đồng thời, tôi rất muốn các bạn tham gia đóng góp ý kiến, nhận xét và đánh giá ưu nhược điểm của các phần mềm kế toán, quản lý bạn đã từng sử dụng. Qua đó giúp cho cộng đồng những người làm kế toán có thêm kênh tham khảo thông tin.

Kế toán máy -blog-ke-toan-may-viet-nam

Phần mềm kế toán – Kế toán máy

Các phần mềm được giới thiệu chủ yếu trên Blog này đó là:

  • Phần mềm Kế toán Hành chính sự nghiệp
  • Phần mềm Kế toán Chủ đầu tư, kế toán dự án dùng vốn ngân sách nhà nước
  • Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp theo quyết định 15
  • Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp theo quyết định 48
  • Phần mềm quản lý tài sản cố định
  • Phần mềm quản lý nhân sự
  • Phần mềm tính lương
  • Phần mềm tự in hóa đơn

Blog Kế toán máy Việt Nam. Cộng đồng chia sẻ giao lưu thủ thuật và mẹo vặt làm kế toán máy và sử dụng các phần mềm quản lý

Đây là bài viết đầu tiên!

One Response

  1. Dương Ngô 20/10/2015

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.