Kế toán Hành chính sự nghiệp MISA Mimosa NET2014 R15 setup

Kế toán Hành chính sự nghiệpCác vấn đề MISA đã phát triển trong phiên bản Kế toán Hành chính sự nghiệp R15

Hướng dẫn cài đặt Phần mềm Kế toán Hành chính sự nghiệp MISA Mimosa NET2014 R15
Tính năng mới

MISA Mimosa.NET 2014 là phần mềm kế toán giúp đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện các nghiệp vụ: Kho bạc, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư hàng hóa, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Mua hàng, Bán hàng, Thuế, Tổng hợp.
MISA Mimosa.NET 2014 đáp ứng đầy đủ các biểu mẫu chứng từ, báo cáo, sổ sách theo đặc thù của từng ngành, từng địa phương

Xem: video cài đặt các phần mềm khác

Đối thủ của Misa là Kế toán Hành chính sự nghiệp DTH đầy đủ tính năng

Kế toán Hành chính sự nghiệp DTH

  • Kế toán muốn bổ sung khoản lương phụ cấp công vụ vào danh sách các khoản lương để không mất thời gian thêm mới khoản lương
  • Kế toán muốn thấy được các chứng từ đã khóa sổ chỉ bằng một thao tác là chọn năm tài chính. (Hiện tại phải chọn năm tài chính, sau đó bỏ khóa sổ thì mới nhìn thấy chứng từ)
  • Khi in sổ Nhật ký chung, khối GD Quảng Trị muốn cột “Số hiệu tài khoản đối ứng” thể hiện đ ược tài khoản Nợ/ Có để tiết kiệm 50% trang giấy khi in sổ. Kế toán Hành chính sự nghiệp
  • Kế toán muốn khi in báo cáo mẫu 01-SDKP/ĐVDT số liệu cột “Dự toán năm nay trong kỳ” lấy đúng số dự toán đầu năm phân bổ cho từng tháng/quý theo đúng hướng dẫn trong TT61
  •  Khối GD Quảng Trị muốn in Phiếu Thu, phiếu chi chi tiết theo nghiệp vụ kế toán nhằm mục đích đối chiếu số liệu

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.