Hello world! 08/10/2016

Welcome to WordPress Hosting in Godaddy. This is my first post is here.

Ngày 08/10/2016. Blog Kế toán máy chính thức chuyển về máy chủ WordPress Hosting của Godaddy. Đây là một hosting chuyên dụng cho WordPress, mã nguồn CMS mà Ketoanmay đang sử dụng.

Tốc độ load trang

Mặc dù máy chủ đặt tại Bắc Mỹ nhưng cảm nhận đầu tiên của Kế Toán Trưởng đó là tốc độ truy cập từ Việt Nam rất nhanh, không khác mấy khi Blog còn được đặt tại một sharehost trong nước (vốn có dịch vụ hỗ trợ rất kém)

Nếu bạn cũng muốn có 1 hosting như blog ketoanmay đang sử dụng thì hãy xem và mua ngay tại đây: https://vn.godaddy.com/hosting/wordpress-hosting

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.