Danh mục tài khoản thông tư 107

Danh mục tài khoản kế toán theo thông tư 107

Thông tư 107 bỏ các tài khoản như sau: 221, 311, 312, 313, 335, 341, 342, 412, 441, 461, 462, 465, 466, 521, 631, 635, 643, 661, 662 Cùng ketoanmay.com.vn tìm hiểu Danh mục tài khoản thông tư 107.

Danh mục tài khoản thông tư 107

danh-muc-tai-khoan-thong-tu-107

Theo quy định tại Thông tư 107 này thì hệ thống tài khoản có nhiều sự thay đổi. Bao gồm 10 loại, trong đó:

Từ tài khoản loại 1 đến loại 9 được hạch toán kép (hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản). Dùng để kế toán tài chính phản ánh tình hình: Tài sản, công nợ, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, thặng dư (thâm hụt) của đơn vị trong kỳ kế toán.

Tài khoản loại 0 là tài khoản ngoài bảng, được hạch toán đơn (không hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản). Dùng để kế toán thu, chi ngân sách nhà nước (gọi tắt là kế toán ngân sách) đối với các đơn vị được ngân sách nhà nước cấp kinh phí. Nếu một nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh mà liên quan đến thu, chi ngân sách nhà nước. Thì kế toán vừa phải hạch toán kế toán tài chính và đồng thời hạch toán kế toán ngân sách.

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 107

Hệ thống sổ sách kế toán theo thông tư 107

Hệ thống báo cáo tài chính theo thông tư 107

Hệ thống báo cáo ngân sách theo thông tư 107

Thông tư 107/2017/TT-BTC bao gồm các nội dung:
  • Hướng dẫn danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc;
  • Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán;
  • Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán; Danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính. Báo cáo quyết toán ngân sách.

Tài khoản chi hoạt động, tài khoản nguồn kinh phí, tài khoản tạm ứng nội bộ, tài khoản nguồn thu sự nghiệp.

Những tính năng mà phần mềm kế toán HCSN nâng cấp TT107 cần có

  • Tự động kết chuyển số dư cuối năm tài chính 2017 sang đầu năm tài chính 2018 theo đúng Hệ thống tài khoản mới.
  • Tự động kết chuyển số dư cuối năm trước sang đầu năm sau theo đúng Hệ thống mục lục ngân sách mới.

Download Tải Danh mục Tài khoản theo Thông tư 107 excel

Tải về Danh muc Tai khoan TT107 xls

Còn nữa…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.