Chuyển số dư tài khoản lên Thông tư 200

Chuyển số dư tài khoản lên Thông tư 200

Chuyển số dư tài khoản sang Thông tư 200

Khi làm báo cáo tài chính năm 2015 theo Thông tư 200, hẳn nhiều bạn còn băn khoăn về cách chuyển đổi số dư một số tài khoản. Trong bài viết này ketoanmay.com.vn chia sẻ cách Chuyển số dư tài khoản lên Thông tư 200

Theo thông tư 200 các tài khoản được chuyển đổi như sau:

Tài khoản 129 chuyển sang 229 – Dự phòng tổn thất tài sản

Tài khoản 139 chuyển sang 229 – Dự phòng tổn thất tài sản

Tài khoản 142 chuyển sang 242 – Chi phí trả trước

Tài khoản 144 chuyển sang 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Tài khoản 159 chuyển sang 229 – Dự phòng tổn thất tài sản

Tài khoản 311, 315, 342 chuyển sang 341 – Vay và nợ thuê tài chính

Tài khoản 315 chuyển sang 341 – Vay và nợ thuê tài chính

Tài khoản 242 Không thay đổi

Tài khoản 351 chuyển sang 352 – Dự phòng phải trả

Tài khoản 415 chuyển sang 414 – Quỹ đầu tư phát triển

Tài khoản 431 chuyển sang 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Tài khoản 512 chuyển sang 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tài khoản 531 chuyển sang 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu

Tài khoản 532 chuyển sang 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu

Nguyên tắc chuyển số dư tài khoản

Tài khoản nguồn theo dõi tiểu khoản thì khi chuyển đổi sang tài khoản đích cũng nên mở tiểu khoản tương ứng cho nó. Ví dụ với tài khoản 142. Thông thường một số đơn vị hay mở ra các tiểu khoản: 1421, 1422, 1423… thì khi chuyển đổi sang tài khoản 242 cũng sẽ là: 2421, 2422, 2423…

Xem thêm: Loạt bài viết về thông tư 200

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.