Video cài đặt kế toán MISA Mimosa.NET2014 R33.6 mới nhất

Hướng dẫn cài đặt Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp MISAMimosa.NET2014 R33.6 mới nhất

MISA-Mimosa.NET2014_R33.6-moi-nhatMISA Mimosa.NET2014 Là phần mềm kế toán giúp đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện các nghiệp vụ: Kho bạc, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư hàng hóa, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Mua hàng, Bán hàng, Thuế, Tổng hợp.

Xem thêm: các Video hướng dẫn cài đặt

Liên kết tải xuống, link download MISA Mimosa.NET2014http://ouo.io/BlrAC
MISA Mimosa.NET 2014 phù hợp triển khai cho mọi đơn vị HCSN từ các đơn vị hành chính thuần túy đến đơn vị sự nghiệp có thu
MISA Mimosa.NET2014 R33.6 có cập nhật:

  • Thông tư 162/2014/TT-BTC quy định về chế độ quản lý và tính hao mòn TSCĐ
  • Thông tư 61/2014/TT-BTC về hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc nhà nước
  • Quyết định 759/QĐ-BTC, Thông tư 08/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc
  • Thông tư 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính về thuế
  • Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
  • Thông tư 195/2012/TT-BTC Hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vi chủ đầu tư

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.